ภาพข่าวบรรยากาศจัดพิธีปฐมนิเทศ นักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2558

สถาบันรัชต์ภาคย์  โดยสำนักบริหารกิจการนักศึกษา จัดพิธีปฐมนิเทศ  นักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา  2558  วันเสาร์ที่ 8  สิงหาคม 2558  สถานที่ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 1 อาคารทรงไทย  ช่วงเวลาประธาน ปฎิบัติกิจกรรมตั้งแต่  13.36 -14.10 น.

Comments are closed.