ระบำมณีศรีมันตรารัชต์ภาคย์

การแสดงนาฏศิลป์ไทยร่วมสมัยชุด “ระบำมณีศรีมันตรารัชต์ภาคย์” ซึ่งเป็นการแสดงที่เป็นอัตลักษณ์ของสถาบันรัชต์ภาคย์

Comments are closed.