สถาบัยรัชต์ภาคย์ร่วมใจสืบสานวัฒนธรรมประเพณีลอยกระทง

วันที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 ผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษาสถาบัยรัชต์ภาคย์ร่วมใจสืบสานวัฒนธรรมประเพณีลอยกระทง
ได้เข้าร่วมงานประเพณีลอยกระทง ณ โรงแรมชารีน่า ซึ่งจัดโดยเขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร ร่วมกับสถาบันการศึกษาต่างๆ  หน่วยงานภาคเอกชน
ชุมชน และประชาชน

โดยนักศึกษาสถาบันรัชต์ภาคย์ได้ส่งกระทงเข้าประกวดได้รับรางวัลชนะเลิศพร้อมกับเกียรติบัตร
นอกจากนั้นสถาบันรัชต์ภาคย์ยังได้ส่ง ด.ญ.อิศวรี (น้องอิ๊ง) เจริญรัชต์ภาคย์ ประกวดหนูน้อยนพมาศได้รับราง 2 รางวัล
คือ
1) รางวัลขวัญใจมวลชน
2) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
ในวันงานดังกล่าว

Comments are closed.