สถาบันรัชต์ภาคย์นำการแสดง“ระบำมณีศรีมันตรารัชต์ภาคย์”และการแสดง “ระบำวิชนี” เข้าร่วมงานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา ครั้งที่ 18

สถาบันรัชต์ภาคย์นำการแสดง“ระบำมณีศรีมันตรารัชต์ภาคย์”และการแสดง “ระบำวิชนี” เข้าร่วมงานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา ครั้งที่ 18 ภายใต้ชื่องาน นาฏยปรียานันท์ กึ่งศตวรรษ สนามจันทร์ ศิลปากร จังหวัดนครปฐม

Continue reading

ประกวดการแสดงด้านศิลปวัฒนธรรมในโครงการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมเพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระราชินี

ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมสถาบันรัชต์ภาคย์เข้าร่วมประกวดการ…

Continue reading